SIA “GoWood” papīrmalkas iepirkumu cenas

Norādītās cenas attiecas uz konkrēto piegādes vietu un ir aktuālas ar 13.03.2023.

T: +371 29361374
E-pasts: andris.lazdans@gowood.lv
https://www.gowood.lv/
Piegādes vietaSAUSKALTUŠU SKUJU KOKU III ŠĶIRAS ZĀĢBAĻĶIBĒRZS (papīrmalka, kamīnmalka)ALKSNIS (papīrmalka, kamīnmalka)
DAUGAVPILS: "Mazās Druvas", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470XX
BALVI: Brīvības iela 1k, Balvi, pilsēta, LV-4501XX
LIMBAŽI: Limbažu nov., Mehanizācijas iela 9, LV-400170
LUDZA: Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas nov., LV-5701XX

Papīrmalka: Diametri no 8-40cm; Garums 3,0m; 2,5m

Sauskaltušu skuju koku zāģbaļķi:  Diametri no 18-40cm; Garums 3,0m; 2,5m

Apzīmējums “X” – uz laiku neiepērk

Kokmateriālu pavadzīmēm pievienot CIRŠANAS APLIECINĀJUMA kopiju vai LĪGUMU apaugumu novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ja piegādātie kokmateriāli iegūti ārpus meža, nepieciešams ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums.