SIA “GoWood” apaļkoka iepirkumu cenas

Norādītās cenas attiecas uz konkrēto piegādes vietu un ir aktuālas ar 20.02.2024.
Aicinām piegādes apjomu savlaicīgi saskaņot pa norādīto tālruni!

T: +371 29361374
E-pasts: andris.lazdans@gowood.lv
https://www.gowood.lv/
Piegādes vietaSAUSKALTIS, STĀVKALTIS GULSNIS (ø no 18-40cm)BĒRZS (papīrmalka, kamīnmalka ø no 8-40cm)ALKSNIS (papīrmalka, kamīnmalka ø no 8-40cm)
BALVI: Brīvības iela 1k, Balvi, pilsēta, LV-450138X
LIMBAŽI: Limbažu nov., Mehanizācijas iela 9, LV-400155
LUDZA: Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas nov., LV-570139X

 Papīrmalka, kamīnmalka: Diametri no 8-40cm; Garums 3,0m; 2,5m

Sauskaltis skujkoks:  Diametri no 18-40cm; Garums 3,0m; 2,5m

Neatbilstošu sortimentu kravām tiek piemērota malkas koksnes cena 30Eur/m3.

Brāķēta apaļkoka cena 10Eur/m3.

Apmaksa 21 dienas laikā.

Apzīmējums “X” – uz laiku neiepērk

Kokmateriālu pavadzīmēm pievienot CIRŠANAS APLIECINĀJUMA kopiju vai LĪGUMU apaugumu novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ja piegādātie kokmateriāli iegūti ārpus meža, nepieciešams ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums.