SIA “GoWood” apaļkoka iepirkumu cenas

Norādītās cenas attiecas uz konkrēto piegādes vietu un ir aktuālas ar 08.05.2024.
Aicinām piegādes apjomu savlaicīgi saskaņot pa norādīto tālruni!

T: +371 26 382 172
E-pasts: karlis.laduss@gowood.lv
https://www.gowood.lv/
Piegādes vietaSAUSKALTIS, STĀVKALTIS GULSNIS (ø no 18-40cm)BĒRZS (papīrmalka, kamīnmalka ø no 8-40cm)ALKSNIS (papīrmalka, kamīnmalka ø no 8-40cm)
BALVI: Brīvības iela 1k, Balvi, pilsēta, LV-450144X
LIMBAŽI: Limbažu nov., Mehanizācijas iela 9, LV-4001X
LUDZA: Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas nov., LV-57014239

 Papīrmalka, kamīnmalka: Diametri no 8-40cm; Garums 3,0m; 2,5m

Sauskaltis skujkoks:  Diametri no 18-40cm; Garums 3,0m; 2,5m

Neatbilstošu sortimentu kravām tiek piemērota malkas koksnes cena 30Eur/m3.

Brāķēta apaļkoka cena 10Eur/m3.

Apmaksa 21 dienas laikā.

Apzīmējums “X” – uz laiku neiepērk

Kokmateriālu pavadzīmēm pievienot CIRŠANAS APLIECINĀJUMA kopiju vai LĪGUMU apaugumu novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ja piegādātie kokmateriāli iegūti ārpus meža, nepieciešams ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums.